Blog

ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

พฤศจิกายน 23rd, 2022|0 Comments

ณ เวลา 15:00 น. สมมติเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณลานขึ้นสารเคมี ให้กับบริษัท ยูบิสเอเซีย จำกัด ขนะนั้นนายคำรณ เปือยท่าเมือง พนักงานแผนกจัดส่งทำการยกพาเลทที่มีสารเคมีขึ้นรถขนส่ง ขณะนั้นพาเลทหัก ถังสารเคมีหกพริกคว่ำตกลงมา

แลกเกอร์หรืออินาเมล (enamel)

ตุลาคม 21st, 2022|0 Comments

แลกเกอร์หรืออินาเมล (enamel) แลกเกอร์เป็นของเหลวที่มีส่วนประกอบหลักคือ เรซินของโอลีโอเรซินัส (oleo resinous) หรือสารประกอบของไวนิล (vinyl) หรืออีพ็อกซี (epoxy) หรือฟินอลิก (phenolic) หรือพอลิเอสเตอร์ (polyester) และตัวทาละลาย

ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds)

ตุลาคม 17th, 2022|0 Comments

ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds) ยางยาแนวฝากระป๋องเป็นสิ่งป้องกันการรั่วซึมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์โลหะมีสมบัติป้องกันการรั่วซึมตามแนวตะเข็บ ระหว่างตัวภาชนะกับฝา โดยถ้าเป็นกระป๋อง 3 ชิ้นจะใช้ยางยาแนวทั้งฝาล่างและฝาบนภายหลังการบรรจุอาหารหรือสิ้นค้าลง ในภาชนะแล้ว เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายในกระป๋อง นอกจากนี้ยางยาแนวฝากระป๋องนี้ต้องทนอุณหภูมิสูงในกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอมคุณภาพอาหารสาหรับกระป๋อง บรรจุอาหาร ในปัจจุบันนี้ยางยาแนวฝากระป๋องมี 2

ยางยาแนวฝากระป๋อง ยูบิส มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

กันยายน 1st, 2022|0 Comments

สำหรับผลิตภัณฑ์ ยางยาแนวฝากระป๋อง หรือที่บางคนเรียกว่า กาวกระป๋อง กาวเคมี ผ้าเคมีกาว ผ้ากาวเคมี ไปจนถึง กาวepoxyกระป๋อง เคมีกาว แท้จริงแล้วต่างล้วนหมายถึง สารปิดผนึกที่สอดแทรกอยู่ในบริเวณฝาเพื่อป้องกันการรั่วซึม ตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝา ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายในกระป๋อง อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือ

จากประวัติบรรจุภัณฑ์ จนถึงแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง

สิงหาคม 2nd, 2022|0 Comments

จากประวัติบรรจุภัณฑ์ จนถึงแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่มนุษยชาติเกิดมาในโลกนี้ ความพยายามอยู่รอดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน เริ่มต้นจากสมัยการทำเกษตรกรรมสืบต่อด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20 การประกอบอาชีพได้เปลี่ยนโฉมจากการเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อบริโภคเองมาเป็นเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อการจำหน่ายเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์จากอดีตมาถึงปัจจุบัน เริ่มด้วยบทบาทจากการปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า พัฒนามาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริโภคและโฆษณาสินค้าไปในตัว นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการผลิตจากประเทศกสิกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้คนชนบทละถิ่นฐานของตัวเองมาเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ สถานะความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารให้ครอบครัวและตัวเอง เวลาส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานปกติและทำงานล่วงเวลายังไม่รวมถึงเวลาในการสัญจร

SEALANTS ยางยาแนวฝากระป๋อง

มิถุนายน 15th, 2022|0 Comments

ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็คือ ฝา ซึ่งมีหลากหลายประเภทตามแต่ความต้องการในการผลิต ตามประเภทของอาหาร หรือสินค้าที่ต่างๆ ที่บรรจุภายใน ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ก็จะมี 1. ฝาธรรมดา (Normal end)  2. ฝาเปิดง่าย

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Sign up to our Newsletter

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)