Blog

ยางยาแนวฝากระป๋อง ยูบิส มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

กันยายน 1st, 2022|0 Comments

สำหรับผลิตภัณฑ์ ยางยาแนวฝากระป๋อง หรือที่บางคนเรียกว่า กาวกระป๋อง กาวเคมี ผ้าเคมีกาว ผ้ากาวเคมี ไปจนถึง กาวepoxyกระป๋อง เคมีกาว แท้จริงแล้วต่างล้วนหมายถึง สารปิดผนึกที่สอดแทรกอยู่ในบริเวณฝาเพื่อป้องกันการรั่วซึม ตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝา ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายในกระป๋อง อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือ

จากประวัติบรรจุภัณฑ์ จนถึงแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง

สิงหาคม 2nd, 2022|0 Comments

จากประวัติบรรจุภัณฑ์ จนถึงแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่มนุษยชาติเกิดมาในโลกนี้ ความพยายามอยู่รอดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน เริ่มต้นจากสมัยการทำเกษตรกรรมสืบต่อด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20 การประกอบอาชีพได้เปลี่ยนโฉมจากการเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อบริโภคเองมาเป็นเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อการจำหน่ายเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์จากอดีตมาถึงปัจจุบัน เริ่มด้วยบทบาทจากการปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า พัฒนามาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริโภคและโฆษณาสินค้าไปในตัว นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการผลิตจากประเทศกสิกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้คนชนบทละถิ่นฐานของตัวเองมาเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ สถานะความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารให้ครอบครัวและตัวเอง เวลาส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานปกติและทำงานล่วงเวลายังไม่รวมถึงเวลาในการสัญจร

SEALANTS ยางยาแนวฝากระป๋อง

มิถุนายน 15th, 2022|0 Comments

ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็คือ ฝา ซึ่งมีหลากหลายประเภทตามแต่ความต้องการในการผลิต ตามประเภทของอาหาร หรือสินค้าที่ต่างๆ ที่บรรจุภายใน ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ก็จะมี 1. ฝาธรรมดา (Normal end)  2. ฝาเปิดง่าย

แลคเกอร์ภายในเกรดคุณภาพ BPA NI จากยูบิส

มิถุนายน 13th, 2022|0 Comments

แลคเกอร์ภายในเกรดคุณภาพ BPA NI จากยูบิส เป็นที่ทราบกันดีว่า แลคเกอร์ คือสารประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

โครงการ Smile With UBIS – CSR Project

มิถุนายน 13th, 2022|0 Comments

ชาว UBIS สุขภาพฟันดีทั้งโรงงานเมื่อวันเสาร์ที่2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการรถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและช่องปากให้พนักงานไปกว่า80 คน นับเป็น 1 ในความใส่ใจสุขภาพเพื่อนพนักงานทุกคนของเราชาว UBIS จะได้ยิ้มสวยๆ

LATAMCAN 2022 Brasil มหกรรมงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการแห่งเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา

พฤษภาคม 6th, 2022|0 Comments

กลับมาอีกครั้ง สำหรับมหกรรม LATAMCAN 2022 หรือในชื่อเต็มคือ Latin America CanMakers Conference 2022 งานประชุมสัมมนาและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก จัดขึ้นที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ในวันที่

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Sign up to our Newsletter

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)