คุณณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา/กรรมการผู้จัดการ และคุณวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายฯได้มีการโอกาสต้อนรับและนำคณะตรวจสอบคุณภาพการผลิตจาก Friesland Campania