เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 คุณฉัตรชัย ดาวเรือง, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานยูบิส ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายอาลัย ณ โรงงานยูบิส นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร