เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 บริษัทฯจัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปี 2560 ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการมอบสิ่งของ เงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนการศึกษาตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี