สำหรับผลิตภัณฑ์ ยางยาแนวฝากระป๋อง หรือที่บางคนเรียกว่า กาวกระป๋อง กาวเคมี ผ้าเคมีกาว ผ้ากาวเคมี ไปจนถึง กาวepoxyกระป๋อง เคมีกาว แท้จริงแล้วต่างล้วนหมายถึง สารปิดผนึกที่สอดแทรกอยู่ในบริเวณฝาเพื่อป้องกันการรั่วซึม ตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝา ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายในกระป๋อง อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือ ความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงในกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอมอาหาร ยางยาแนวฝาประเภทนี้ เป็นประเภทที่อาศัยน้ำเป็นวัสดุพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า ยางยาแนวกระป๋องสูตรน้ำ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลขององค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration – FDA) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษกับผู้บริโภค มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานและสินค้าที่บรรจุในกระป๋อง เพราะสินค้าแต่ละชนิดต้องการการป้องกันการรั่วซึมที่แตกต่างกัน เช่น กระป๋องอาหาร กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนกระป๋องประเภทอื่นๆ ที่ใช้ยางยาแนวฝากระป๋องประเภทนี้เช่นกัน มีตั้งแต่ กระป๋องบรรจุน้ำมันเครื่อง กระป๋องสเปรย์ หลอดบรรจุยาหรือหลอดบรรจุเครื่องสำอาง เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีที่ผ่านมา ยูบิส เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง ให้มีความหลากหลาย และคงรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเสมอมา ดูได้จาการตอบรับอย่างดีทั้งกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกค้าภายนอกประเทศ จากทุกมุมโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป ไปจนถึงภูมิภาคลาตินอเมริกา สิ่งสำคัญที่ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องสู่ตลาดสากลเป็นไปได้อย่างราบรื่น คือมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์นั่นเอง การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานระดับโลก ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพขององค์กรตรวจสอบระดับสากลของภูมิภาคต่างๆ ที่จะเป็นเสมือนด่านหน้า คอยตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานดีพอก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตต่อๆ ไป

Eurofins Group เป็นบริษัทวิเคราะห์สินค้าบริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ขยายการตรวจสอบสินค้าบริโภคผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และเวชภัณฑ์ไปทั่วโลก บริการแบบ One-Stop Service ที่สามารถให้บริการหลากแขนงได้ด้วยวิธีตรวจสอบสินค้าบริโภคใหม่ล่าสุดไปจนถึงการตรวจสอบด้านนิติเวชศาสตร์ ประสานงานกัน โดย ASM(Analytical Service Manager หรือผู้จัดการฝ่ายบริการงานวิเคราะห์) ที่จะเลือกการบริการที่เหมาะสมที่สุดจากห้องปฏิบัติการของ Eurofins Group ทั้ง 190 แห่ง
• สถาบันตรวจสอบ:มีห้องปฏิบัติการมากกว่า 190 แห่ง ครอบคลุม 37 ประเทศ
• หัวข้อวิเคราะห์:ใช้หัวข้อวิเคราะห์และวิธีการที่มากกว่า 100,000 วิธี
• ความเชี่ยวชาญ:ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินค้าบริโภค
• ห้องปฏิบัติการหลายแห่งได้รับ ISO17025
• นโยบาย:ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาแบรนด์อันมีค่าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

TRISKELION ห้องปฏิบัติการด้านแลบเกี่ยวกับอาหาร มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นองค์กรวิจัยด้านนวัตกรรมที่มีจุดประสงค์หลักเพียงหนึ่งเดียว คือเพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า มีความเชี่ยวชาญในทักษะการให้คำปรึกษา มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ มีการออกแบบการศึกษาและปฏิบัติการณ์ตรวจสอบที่เฉพาะตัว จัดการโครงการด้านแลบได้อย่างเป็นมืออาชีพ

ห้องแลบปฏิบัติการของ TRISKELION ดำเนินไปตามหลัก Good Laboratory Practice ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) ซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนการทำงานคือ การทดสอบจะดำเนินการซ้ำกับตัวอย่างการควบคุมคุณภาพในแต่ละชุดเป็นประจำ ค่าที่ได้จะแม่นยำ ด้วยความถี่ในการทดสอบบ่อยครั้งโดยใช้วัสดุอ้างอิงมาตรฐานและการทดสอบแบบวนซ้ำไปมา

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ANVISA หรือ The Brazilian Health Regulatory Agency อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขของบราซิล เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยการดูแลด้านสุขอนามัยของการผลิตสินค้าและการบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

กรอบกฎหมายและการควบคุมสินค้าฯ ของประเทศบราซิล – ประเทศบราซิลมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎ ระเบียบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง (Federal Agencies) ในการออกกฎ ระเบียบทางด้านเทคนิค (Technical regulations) จะมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือ Official Journal (ลักษณะเดียวกับหนังสือราชกิจจาฯ ของไทย) หน่วยงานที่ออกกฎหมายอาจเป็นผู้กาหนดระเบียบทางด้านเทคนิคขึ้นมาเอง หรือได้รับการร้องขอจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้หน่วยงานจะตีพิมพ์ร่างกฎหมายเพื่อขอความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเมินผลกระทบของร่างกฎหมาย หลังจากนั้นจะออกเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้กฎหมายที่ออกมาจะมีหลายระดับ เช่น laws, decrees, resolutions and ordinances เป็นต้น ตามปกติบราซิลจะให้เวลาประมาณ 6เดือนก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาปรับตัว อนึ่ง หาก Technical regulations ฉบับใหม่มีผลกระทบทางการค้ากับประเทศอื่นๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้ง WTO เพื่อให้ประเทศสมาชิกเสนอความคิดเห็นก่อนดาเนินการออกเป็นกฎหมายต่อไป

ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก ยูบิส ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง จากสถาบันตรวจสอบคุณภาพระดับภูมิภาคทั้ง 3 สถาบันนี้ ส่งผลให้เราสามารถนำ ยางยาแนวฝากระป๋อง ของเราไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกขั้น นั่นคือเกณฑ์มาตรฐานสินค้าระดับโลก ทั้ง Coca-Cola แบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักอย่างดีทั่วโลก และ Heineken แบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำของโลก รวมไปถึง Crowns โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะชั้นนำของโลก ซึ่งทั้ง 3 แบรนด์นี้ สามารถรับรองคุณภาพ ยางยาแนวฝากระป๋อง จาก ยูบิส ได้อย่างมั่นใจ นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิอย่างยิ่งสำหรับเรา