ชาว UBIS สุขภาพฟันดีทั้งโรงงานเมื่อวันเสาร์ที่2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการรถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่ ตรวจเช็คสุขภาพฟันและช่องปากให้พนักงานไปกว่า80 คน นับเป็น 1 ในความใส่ใจสุขภาพเพื่อนพนักงานทุกคนของเราชาว UBIS จะได้ยิ้มสวยๆ โชว์ฟันแข็งแรงได้กันถ้วนหน้า