เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)” เพื่อนำเสนอพร้อมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1/2560 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ซึ่งจัดให้มีในช่วงเวลาหลังการนำส่งงบการเงินทุกๆไตรมาส