เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายโมฮัมเมด เอ เบจ, ผู้จัดการประกันคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันออกกลาง ได้เข้าเยี่ยมชมมาตรฐานการผลิตของยูบิส โดยให้การต้อนรับโดยนายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา, กรรมการผู้จัดการ และนายวิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาล, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย