เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “mai Forum 2017” ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กว่า 100 บริษัท เข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้า และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของบริษัท