ระบบลางานออนไลน์

เพียงลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จะลาป่วย ลาพักร้อน หรือลากิจ ก็ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

Infomation Technology Department
2021 © UBIS ASIA