ยูบิสขยายธุรกิจสู่ทวีปอเมริกาใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ชิลีเป็นประเทศล่าสุดที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและยอมรับสินค้า Sealing Compound ของบริษัท โดยมีคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้จัดส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้ สิ่งนี้นับเป็นความสำเร็จของชาวยูบิสที่ร่วมใจ มุ่งมั่นในการผลักดันการขยายตลาดต่างประเทศตามกลยุทธ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้