นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร, นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบิส(เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริหารฯ ได้เข้าร่วมงาน “mai FORUM 2016 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 3” พร้อมออกบูธแสดงสินค้าและตอบข้อซักถามจากผู้ลงทุน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์