ยูบิส เข้าร่วมงาน METPACK 2017 เป็นงานแสดงสินค้าบรรจุภัณฑ์โลหะระดับสากล ซึ่งมีผู้ร่วมออกงานแสดงกว่า 300 ราย จาก 26 ประเทศทั่วโลก ที่นำสินค้าและนวัตกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้นำทางตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มณ เมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา