ยูบิส ได้เชิญชวนให้พนักงานในบริษัทปันน้ำใจร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

โดยได้ส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ผ่านทางคุณรจนา พงษ์ไสว หัวหน้างานด้านบริหารและมวลชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา