ยูบิสเข้าร่วมงาน mai Forum 2018 ออกบูธแสดงสินค้าและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสอบถามข้อมูลรายละเอียดธุรกิจของบริษัท ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์