บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา