บริษัท สวอน อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณอำนาจ ซึมสุวรรณ, ผู้จัดการแผนกการผลิต และคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำปี 2559 ณ โรงงานยูบิสฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้การต้อนรับโดยคุณณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา และคณะผู้บริหารฯ