บริษัทฯจะทำการย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง อาคารบิซโพเทนเชียล ชั้น 6 เลขที่ 807/1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เป็น 02-683 0008 หมายเลขโทรสาร 02-294 2013 โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป