นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ และทีมงานฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานของบริษัทเอเซียน แปซิฟิค แคน จำกัด ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ณ โรงงานยูบิสฯ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมื่อวันศุกรืที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา