ตลาดอียิปต์ เป็นตลาดในทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากที่สุด ปัจจุบันธุรกิจของยูบิสในประเทศอียิปต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์  ภายหลังจากลูกค้าได้ใช้สินค้าและพบว่าสินค้ายูบิส มีคุณภาพสูง และยังเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง จึงส่งผลให้ยูบิสได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง