คณะผู้บริหารจากบริษัท Baosteel Can Making (Vietnam) Co.,Ltd เข้าเยี่ยมชมโรงงานยูบิส

คณะผู้บริหารบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท Baosteel Can Making (Vietnam) Co.,Ltd ได้แก่ Mr. Liu Gang – Deputy President , Mr. Du Jiang Bing –Deputy Project Director , Mr. Cui Hai Jun – Senior Project Manager and Olivia Vo – Assistant Director เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2561 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน กระบวนการผลิต การพัฒนาและวิจัย และ ระบบคุณภาพ  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อสร้างความร่วมมือ ที่แนบแน่นตลอดไป