ความภาคภูมิใจของชาวยูบิสฯสำหรับการส่งออกสินค้าคอมปาวด์ครั้งแรกไปสู่ประเทศอิตาลี ภายหลังความพยายามทางด้านเทคนิคและเจรจาทางการค้า ซึ่งนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ของยูบิสในการเป็นหุ้นส่วนระดับสากลสู่ลูกค้าต่างประเทศ