หลังจากความพยายามในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ขณะนี้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้ากลุ่มยางยาแนว โดยบริษัทได้จัดส่งสินค้าจากโรงงานยูบิสในเดือนพฤษภาคมนี้ไปสู่ลูกค้ารายสำคัญในประเทศเม็กซิโกเพื่อนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับบรรจุเครื่องดื่มประเภทต่างๆ  นับเป็นความภูมิใจของชาวยูบิสที่ได้รับความวางไว้ใจจากลูกค้า และนับเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา