การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-30 พย 2561

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้ยางยาแนว และแลคเกอร์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26-30 พย 2561 ที่โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการผึกอบรมในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งแรกให้สำหรับตัวแทนจำหน่ายจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด เพื่อการสนับสนุนแผนการทำการตลาดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
ให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป
ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มาจากประเทศ บราซิล เม๊กซิโก ชิลี เปรู