หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ใบรับรองและรางวัล
ใบรับรองและรางวัล

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI เมื่วันที่ 25 ธันวาคม 2541

ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification


นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง เน้นการให้บริการทางเทคนิค”